Güzel Elevator Asansör +90 531 494 70 70 Malzeme Satışı

Asansör Malzeme Satışı Toptan Parkende Market Komple Paket Yedek Parça Fiyatları Firmaları Online Engelli İmalatı Firmaları Şirketleri Firması

+90 531 494 70 70 - +90 535 234 67 00 - asansorsirketi@hotmail.com
TÜRKİYE GENELİ ŞUBE BAYİLERİMİZ VAR
  • Vietnam Güzel Asansor Market +90 531 494 70 70 Bán hàng nguyên liệu Bán buôn Bán lẻ Nổi bật Toàn bộ Phụ tùng thủ công Công ty tàn tật Nhân tạo tự động Cáng khách sạn 3000 2000 1000 kg 800 kg 630 320 Kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
Vietnam Güzel Asansor Market +90 531 494 70 70 Bán hàng nguyên liệu Bán buôn Bán lẻ Nổi bật Toàn bộ Phụ tùng thủ công Công ty tàn tật Nhân tạo tự động Cáng khách sạn 3000 2000 1000 kg 800 kg 630 320 Kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2Vietnam Lift Market

CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG CỤ THANG MÁY !!!

SẢN PHẨM BẠN SẢN XUẤT

NHANH CHÓNG VÀ TẤT CẢ CÁC THỔ NHĨ KỲ

GIỚI THIỆU ĐẾN QUỐC GIA

CÒN CẬP NHẬT SẢN PHẨM CỦA BẠN

NẾU BẠN MUỐN BÁN

CHÚNG TÔI GỬI 1 đến 5 M MONI THÁNG

DANH SÁCH GIÁ VÀ TẠM THỜI

TÊN TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

QUỐC GIA THÀNH PHỐ MÀ KHÔNG ĐI ĐẾN QUỐC GIA MÀ KHÔNG CẦN MỞ RỘNG

CHÚNG TÔI ĐẾN TẤT CẢ CÁC CÔNG TY THANG MÁY.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI LIÊN HỆ 90 535 234 67 00 - 90 531 494 70 70

ĐIỀU NÀY CHỈ DÀNH CHO CÔNG TY SẢN XUẤT.

 

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

ECONOMIC ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2000 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 580 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 8,182 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 8,762 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,342 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,922 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,502 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,082 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,662 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,242 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,822 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,402 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,982 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,562 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,142 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,722 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,302 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,882 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,462 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,042 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,622 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,202 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,782 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,362 USD

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

LUXURY ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2170 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 721 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

LUXURY PRICE LIST ELEVATOR MATERIALS SALES

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,037 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,758 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,479 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,200 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,921 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,642 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,363 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,084 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,805 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,526 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,247 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,968 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,689 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,410 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,131 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,852 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,573 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 21,294 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,015 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,736 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 23,457 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 24,178 USD

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

ULTRA LUXURY ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2300 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 870 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

ULTRA LUXURY PRICE LIST ELEVATOR MATERIALS SALES

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,355 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,225 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,095 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,965 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,835 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,705 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,575 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,445 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,315 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,185 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,055 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,925 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,795 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 21,665 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,535 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 23,405 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 24,275 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 25,145 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 26,015 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 26,885 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 27,755 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 28,625 USD

 

 

 

Vietnam Đẹp Thang máy liệu buôn bán chợ +90 531 494 70 70-đầy đủ hướng dẫn đầy đủ 3000 năm 2000 1000 800 630 tự Động các bộ Phận công Ty monsarj người khuyết tật k[ kg 320 kg Li Cáng khách Sạn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 hop Tầng hoàn chỉnh sao lưu trong các sản xuất 1 tấn Volpi trọng lực chảy GIĂNG HỌC đại lý giá 75 kW hướng AC không hộp số lượng lớn của uzbekistan AQAP Protas et al Ke Yücel Akay đại diện clindas jupa Nagel meksan mekisa MP nhịp đập và 90 bản Địa người may quần áo sẳn gỗ thép không 50% của một nửa chiều dài dây bên dưới bề mặt như là một liên lạc oz türkeli Te Aygun báo chí cúc kayatec tăng Thạch anh Nhấc bảng điều khiển Trò kiểm soát thẻ Zera sông Danube wiserol genemek Butko sefax Atasay Senda nâng Yaskawa Mitsubishi Siemens biên dịch mam Ae Chọn lưu Trữ Arem konel frecon con Mồi Sử dụng thiết bị cầm tay ga Tàu Này được sử dụng Nhà hedefsan prosis Não Arkel Mikrolift hệ thống nhận dạng Hướng vô cùng biến chấm eem Sư tử đời hedefsan konel cực đại Adobe Hệ tương thích ak-ka ưu Tú Cộng thêm cho tôi một cốc của Tiếc Khan cần thiết kế cho flexibil điền vào sàn, đưa schneider, emerson fsp thay thế makelsan bây giờ S-link đã hạn chế Aspar thông báo cho metroplast ozbes Nở nhẫn đính hôn, men văn minh tromp nhiều nhiều elevadores LDA ida demas và xây dựng vini fermator thăng thiên Tin tưởng chính điều 6lik merih của 10 s celsan istanbul erciyes kosker limas thách thức hòa bánh đôi treo Xã Haskar sóng siêu âm cảm biến chuyển đổi ONSA khóa cửa an toàn phanh tần số lái xe điện tấn Erden đề nghị thách thức vali bar-Xã tiếp xúc Schneider Siemens Yaskawa tần số liên bang bảo vệ và Makel medilift trò đơn vị zetadyn 3bf Nguyen-El sto fuji frenic aylift nguyen-El, MARYLAND 2012 Falcon động cơ lái xe optidrive than ôi, một ngày, được ngắn cuối của Delta mã hóa varyum veston iastar xích đạo Bát-tu đái cileri cửa cabin cáp ngành công nghiệp sửa chữa tỷ lệ hình thức đề nghị các kỹ thuật Sâu, Ray, trực tuyến bán các bậc Thầy hộp khóa mạ nhà độc tài nghiên limbo trọng lượng của máy tàu chở Dầu điều bảng điều khiển sửa đổi lối ra, cầu thang, thang máy thủy lực lăn băng tải hệ thống điều thẻ kiểm Soát khối nút regsan piston động cơ Kremer phụ những người cung cấp các kênh truyền hình cáp bộ dụng xe đổi trần tầng thép chốt cài đặt công ty A3 ròng rọc điều chỉnh vít đánh lửa nhà 81-20 tên lửa dù treo chai mảnh đại lý reksan dầu bộ sưu tập container khung gầm khóa khung trọng lượng của cánh tay của Sắt U SI các bội xóc bích để dừng lại phía dưới ánh sáng tải giới hạn được ủy quyền giống của nấm đá cẩm thạch tách kit phanh thiết lập tốc độ trên băng ghế xác Kramer lan can thiết bị Tách Nồi hơi thang cuốn hướng dẫn tay vịn piston bích si kurtaranli Kramer đả kích của chính giống một số loại người móng tay nút chuyển đổi giới hạn bao vây bao vây gắn xóc váy chất lượng nước skate lirpomp bệnh viện flexsibil những điều các nhà sản xuất đá cẩm thạch quy định monsarj ổn định phát hành phanh ống gói, các thiết bị đầu cuối của nồi hơi hệ thống trong các cụm khoáng vật, thẻ, hệ thống phụ kiện nút máy roomless toàn cảnh hình ảnh của CE tài liệu sửa đổi phí chủ nam châm xây dựng tầng khóa cắt thương hiệu đội hình thành bệnh nhà độc tài ở giá rẻ nhất ban nhạc hệ thống đại lý, bán buôn thang máy sản xuất thang máy sản xuất lưới thẻ liệu phần của các tên lửa sửa chữa miễn vận chuyển đến tất cả các quốc gia chúng ta đang phục vụ BàRia Bà Ria-Vung Tàu Bac Liêu Bao Loc Lâm Dong Bac Giang Bac Kan Bac Ninh Ben Tre Biên Hòa Dong Nai Buôn Ma Thuot Dak Lak Cà Mau Cam Ranh Khánh Hòa Can Tho Cao Bang Cao Lãnh Dong Tháp Cam Pha Quang Ninh Châu Doc An Giang Da Nang Da Lat Lâm Dong Diin Biên Phu Dông Hà Quang Tri Dong Hoi Quang Bình Hà Giang Hà Giang Ha Long Quang Ninh Hà Tinh Hai Duong Haiphong Hanoi Hòa Bình Hoi An Quang Nam Ho Chi Minh Hue Thua Thiên–Huu Hung Yên Kon Tum Lai Châu Long Son Lào Cai Long Xuyên Móng Cái My Tho Tien Giang Nam Dinh Nha Trang Khánh Hòa Ninh Bình Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuan Phan Thiet Bình Thuan Phu Ly Hà Nam Pleiku Gia Lai Quang Ngãi Quy Nhon Bình Dinh Rach Giá Kiên Giang Sa Déc Dong Tháp Sam Son Thanh Hóa Sóc Trang Sông Công Thái Nguyên Son La Tam Diep Ninh Bình Tam Ky Quang Nam Tân An Long An Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thu Dau Mot Bình Duong Trà Vinh Tuy Hòa Phú Yên Tuyên Quang Uông Bí Quang Ninh Vi Thanh Hau Giang Viet Trì Phú Tho Vinh Nghe An Vinh Long Vinh Yên Vinh Phúc Vung Tàu Bà Ria-Vung Tàu Yên Bái