Güzel Elevator Asansör +90 531 494 70 70 Malzeme Satışı

Asansör Malzeme Satışı Toptan Parkende Market Komple Paket Yedek Parça Fiyatları Firmaları Online Engelli İmalatı Firmaları Şirketleri Firması

+90 531 494 70 70 - +90 535 234 67 00 - asansorsirketi@hotmail.com
TÜRKİYE GENELİ ŞUBE BAYİLERİMİZ VAR
  • Nepal Gelzel Asansör मार्केट + 53 1१ 49 4 4 70० Material० भौतिक बिक्री थोक खुदरा फिचर पूर्ण पूर्ण मैन्युअल पार्ट्स कम्पनी अक्षम मानव Moncharz स्ट्रेचर स्वचालित होटल 3000 2000 1000 किलोग्राम 800 किलो 630 320 Kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 १ 15 १ 16 १ 16 १
Nepal Gelzel Asansör मार्केट + 53 1१ 49 4 4 70० Material० भौतिक बिक्री थोक खुदरा फिचर पूर्ण पूर्ण मैन्युअल पार्ट्स कम्पनी अक्षम मानव Moncharz स्ट्रेचर स्वचालित होटल 3000 2000 1000 किलोग्राम 800 किलो 630 320 Kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 १ 15 १ 16 १ 16 १ Nepal Lift Market

एलिभेटर निर्माता मैन्युफैक्टर कम्पनीहरू !!!

उत्पादनहरू तपाइँ निर्माण गर्नुहोस्

चाँडै र सबै टर्की

विश्व मुलुकमा परिचय

तपाईंको उत्पादनहरू अपडेटेड रहनुहोस्

यदि तपाईं बेच्न चाहानुहुन्छ भने

हामी १ देखि P सम्मको महिना पठाउँछौं

मूल्य सूचीमा र टेम्पलेट

तपाईंको नाम तपाईंको ब्रान्ड बनाउनुहोस्

देश बिना विस्तार शहर खर्च गर्न को लागी

हामी सबै एलिभेटर कम्पनीहरूमा जान्छौं।

सम्पर्क अमेरिका हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अमेरिका 90 ० 5 535 २44 00 67 ०० - 53 1 1१ 49 4 70 70० .०

यो केवल निर्माता कम्पनीहरूका लागि हो।

 

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

ECONOMIC ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2000 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 580 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 8,182 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 8,762 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,342 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,922 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,502 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,082 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,662 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,242 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,822 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,402 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,982 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,562 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,142 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,722 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,302 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,882 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,462 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,042 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,622 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,202 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,782 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,362 USD

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

LUXURY ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2170 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 721 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

LUXURY PRICE LIST ELEVATOR MATERIALS SALES

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,037 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 9,758 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,479 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,200 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,921 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,642 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,363 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,084 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,805 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,526 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,247 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,968 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,689 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,410 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,131 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,852 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,573 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 21,294 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,015 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,736 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 23,457 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 24,178 USD

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

RED COLOR ECONOMIC

YELLOW COLOR LUXURY

BLUE COLOR ULTRA LUXURY

GUZEL ELEVATOR MATERIALS SALES MARKET

ULTRA LUXURY ELEVATOR MATERIAL PRICE LIST

MANUFACTURING PAYMENT IS CASH IN ADVANCE.

MATERIALS ARE DELIVERED EX FACTORY.

PRODUCTS AND PARTS ( 3 YEAR WARRANTY)

OUR FACTORY WILL DELIVER FROM IZMIR GAZIEMIR.

Address: Vatan Cad. Menderes Mah. NO; 49 / A Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR

YOU CAN ASK VIA WHATSAPP A PRICE FOR THE PRODUCTS AND BRAND FEATURES

SAVE OUR PHONE NUMBER Whatsapp: 90 535 234 67 00 && 90 531 494 70 70

www.asansoronlinesatis.com

www.guzelasansor.com

GENERAL MANAGER: PAŞA TAT

A3 CE TSE CERTIFIED 81_ 20. OUR PRICE

WITHOUT GEARLESS, DIFFERENCE 2300 ($)

NOTE: FLOOR STATION PRICE DIFFERENCE ( 870 ) ($) USD

YOU CAN REQUEST DIFFERENT MATERIAL BY PAYING THE DIFFERENCE.

ULTRA LUXURY PRICE LIST ELEVATOR MATERIALS SALES

4 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 10,355 USD

5 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 11,225 USD

6 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,095 USD

7_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 12,965 USD

8 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 13,835 USD

9 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 14,705 USD

10 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 15,575 USD

11_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 16,445 USD

12 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 17,315 USD

13_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 18,185 USD

14_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,055 USD

15_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 19,925 USD

16 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 20,795 USD

17 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 21,665 USD

18 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 22,535 USD

19_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 23,405 USD

20_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 24,275 USD

21_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 25,145 USD

22_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 26,015 USD

23 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 26,885 USD

24_ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 27,755 USD

25 _ Floor Stops Elevator.Full Materıals ($) 28,625 USD

 

 

 

Nepal Güzel सुन्दर एलेवेटर सामाग्री थोक खुद्रा बजार 531 494 70 70-पूर्ण-चित्रित पूर्ण मार्गदर्शन 3000 2000 1000 800 630 ओटो भागहरु कम्पनी monsarj विकलांग मानिसहरूलाई k[ किलो 320 केजी ली Gurney होटल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 हप-डेकर को पूर्ण जगेडा को निर्माण मा 1 टन को Volpi गुरुत्व बग्छ CF ZF बिक्रेता मूल्य 75 किलोवाट geared एसी gearless विशाल संख्या को उज़्बेक AQAP Protas एट अल Eker Yücel Akay प्रतिनिधिहरु clindas jupa Nagel meksan mekisa सांसद स्पन्दन र 90 देशी outfitter laminate स्टेनलेस 50% को आधा एक डोरी लम्बाइ सतह तल एक स्पर्श, रूप ओउंस türkeli Te Aygun प्रेस buttoned kayatec वृद्धि क्वार्ट्ज लिफ्ट नियन्त्रण प्यानल आर्केड नियन्त्रण कार्ड Zera डेन्यूब wiserol genemek Butko sefax Atasay Senda लिफ्ट Yaskawa मित्सुबिशी Siemens Teco mam Ae Asr Archive Arem konel frecon प्रथम प्राइमर प्रयोग हात टर्मिनल बोर्ड प्रयोग यो Subcontractor hedefsan prosis मस्तिष्क Arkel Mikrolift पहिचान प्रणाली Geared कता चर डट eem सिंहले mikel hedefsan konel ओप्टिमा एडोब एक्रोब्याट संगत एके-ka कुलीन प्लस दिन मलाई एक कप Nargis खानले mks लागि डिजाइन flexibil पूरा तल्ला गर्न ल्याउन, schneider, इमर्शन एफएसपी प्रतिस्थापन makelsan अब एस-लिंक छ प्रतिबन्ध Aspar सूचित metroplast ozbes Laska व्यस्तता छल्ले, इनामेल सभ्य tromp lotta lotta elevadores LDA ida demas र निर्माण vini fermator स्वर्गारोहण भरोसा प्रमुख नियामक 6lik merih lisalisa 10 s celsan izmit erciyes kosker limas चुनौतीपूर्ण हर्मोनिक गियर डबल निलंबन एल्को Haskar सोनार सेंसर पारी changeover ONSA Weco सुरक्षित ब्रेक लगान आवृत्ति ड्राइव contactor टन Erden प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण झोलामा बार-एल्को contactors Schneider Siemens Yaskawa आवृत्ति रूपमा संघीय संरक्षण र Makel medilift आर्केड एकाइ zetadyn 3bf Mik-एल sto फुजी frenic aylift mik-एल, एमडी 2012 फलकोन मोटर ड्राइव optidrive हाय हुन एक दिन मा को छोटो अन्त डेल्टा सङ्केतक varyum veston iastar भूमध्यरेखा Akka-मंगल पिशाब cileri सानो घर ढोका केबल मरम्मत उद्योग दर प्रस्ताव फारम प्राविधिक Melisa रे अनलाइन बिक्री s मालिकको बक्स लक plated तानाशाह subcontractor limbo वजन मिसिन को Oiler नियामक गाडीको संशोधन बाहिर निकाल्छ, सिढी, हाइड्रोलिक लिफ्ट रोलर कन्वेयर प्रणाली नियामक कार्ड नियन्त्रण ब्लक बटन regsan पिस्टन इन्जिन Kremer subcontractors प्रदान गर्ने केबल च्यानल Shineray वाहन changeover छत फर्श स्टील dowel स्थापना कम्पनी A3 चरखी नियामक नियामक शिकंजा ज्वलन आवास 81-20 मिसाइल प्याराशुट निलंबन बोतल खुर्सानी व्यापारीहरु reksan तेल संग्रह कन्टेनर चेसिस ताले को फ्रेम को वजन को हात फलाम यू सी s बम्पर आघात अवशोषक flange तल रोक्न प्रकाश लोड सीमा अधिकृत प्रजातिको च्याउ barite विभाजक किरा ब्रेक सेटअप गति पीठ शीर्ष पारि क्रेमर डन्डीको बार उपकरण, विभाजक, बयलर एस्केलेटर रेलिंग गाइड पिस्टन flange सी kurtaranli क्रेमर Lampoon गरेको प्रमुख प्रजातिहरू को कुनै प्रकारको मानव नङ बटन सीमा स्विच बाडे बाडे माउन्ट आघात अवशोषक स्कर्ट पानी गुणवत्ता स्केट lirpomp अस्पताल flexsibil प्रकाश सांत्वना निर्माताहरु barite नियम monsarj स्थिर रिलीज ब्रेक लगान ट्यूब प्याकेज, टर्मिनल को बयलर प्रणाली मा wellbore, ट्याग प्रणाली सामान बटन मिसिन roomless नयनाभिराम दृश्य को चुनाव कागजात संशोधन शुल्क मास्टर चुम्बक निर्माण तल्ला लक कटर ब्रान्डिङ टोली गठन बिरामी तानाशाह मा सस्ता मूल्य ब्यान्ड प्रणाली व्यापारीहरु, थोक व्यापारी एलिभेटर लिफ्ट निर्माता उत्पादन ग्रिड कार्ड होल्डर सामाग्री को भाग मिसाइल ठिक montor सबै देशका हामी सेवा Amaragadhi Baglung Bandipur Banepa Besisahar Bhadrapur Bhaktapur Bharatpur Bhimeshwar Bidur Biratnagar Birendranagar Birganj Butwal Damak Nepal Darchula Dasharathchand Dhangadhi Dhankuta Dharan Dhulikhel Dhunche Dipayal-Silgadhi Gaur Guleriya Hetauda Ilam Inaruwa Itahari Jajarkot Jaleshwar Janakpur Jomsom Jumla Kalaiya Kamalamai Kapilvastu Kathmandu Khadbari Kirtipur Kodari Lahan Lalitpur Lekhnath Lulka Lumbini Madhyapur-Thimi Mahendranagar Malangawa Manang Mangalsen Mechinagar Mustang Namche Bazar Narayan Nepalgunj Okhaldhunga Panauti Pokhara Prithibinarayan Putalibazar Rajbiraj Ramgram Ratnanagar Siddharthanagar Simikot Simra Siraha Syangboche Tansen Tikapur Tribhuvannagar Triyuga Tulsipur Taplejung Waling Vyas अमरगढी बाग्लुङ बन्दिपुर बनेपामा बेशीसहर भद्रपुर भक्तपुर भरतपुर भीमेश्वर बिदुर विराटनगर बीरेन्द्रनगर बीरगञ्ज बुटवल दमक नेपाल दार्चुला दशरथचन्द धनगढी धनकुटा धरान धुलिखेल Dhunche दिपायल-सिलगढी गौर Guleriya हेटौंडा इलाम इनरुवा इटहरी जाजरकोट Jaleshwar जनकपुर जोमसोम जुम्ला कलैया कमलामाई कपिलवस्तु काठमाडौं Khadbari किर्तिपुर Kodari लहान ललितपुर लेखनाथ Lulka लुम्बिनी Madhyapur -तिमी महेन्द्रनगर मलंगवा मनाang मंगल्सेन मेचीनगर मुस्तांग नाम्चे बजार नारायण नेपालगंज ओखलढुंगा पनौती पोखरा पृथ्वीनारायण पुतलीबाजार राजबिराज रामग्राम रत्ननगर सिद्धार्थनगर सिमिकोट सिमरा सिराहा स्यांगबोचे तानसेन टीकापुर त्रिभुवन तिपुर